Assessment en bijsluiter

 

 

Wilt u meer inzicht krijgen in het potentieel van uw medewerkers? Ziet u leiderschapspotentieel in een van uw medewerkers, maar wilt u dit eerst testen?

Onze ontwikkelassessments en programma’s zijn dan uitermate geschikt om zowel de medewerker als de leidinggevende handvaten te geven om het talent van de medewerker naar boven te halen. Daarnaast voldoet u als werkgever aan de groeiende ontwikkelingsbehoefte van werknemers in de zorg. Ook draagt deze aandacht bij aan het vergroten van werkgeluk en voorkomt het de kans van (vroegtijdig) uitstroom.  

 

Leiderschapspotentieel; doe de scan 

Uit de meeste onderzoeken naar werkgeluk komt naar voren dat veel medewerkers betekenisvol werk willen, ze zijn op zoek naar zingeving. Ook hebben medewerkers veel baat bij hulp bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, kansen om nieuwe dingen te proberen, speelruimte om naar eigen inzicht het juiste te doen en een manager/organisatie die een steunende rol vervult. Dat komt heel goed uit! Want organisaties, vooral in de zorg, hebben een voortdurende behoefte aan enthousiaste medewerkers die verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Het vraagt wel wat tijd en aandacht om de wensen en de potentie van de medewerkers (intern en extern) te koppelen aan de behoefte van de organisatie. Businesscares kan u daarbij helpen. 

Samen met u kijken we welke interne en/of externe belangstellenden u wilt polsen voor een volgende carrièrestap en hoe we bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling. Wij zijn van mening dat het daarbij gaat om de potentie en de competenties en niet alleen om de erving. Het is nu eenmaal zo dat we in de arbeidsmarkt van dit moment niet altijd mensen met passende ervaring kunnen vinden en dat hoeft zeker niet altijd een probleem te zijn. 

Wij helpen u door onze leiderschapsscan in te zetten. Een instrument waarmee in twee à drie uur duidelijk kan worden of de beoogde belangstellende de potentie heeft om uit te groeien tot een manager of een leider. Tevens geven we aan wat ervoor nodig is om dat potentieel verder te ontwikkelen. Dit kan op individueel niveau én op afdelingsniveau. 

 

Training voor de beginnend leidinggevende 

De eerste stap op het uitdagende, maar soms ook glibberige pad van het leidinggeven is vaak het lastigst. We hebben daarom een korte training ontwikkeld waarin alle belangrijke grondbeginselen terugkomen. De training wordt individueel gegeven of (in company) voor een kleine groep (maximaal 4 personen). De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 (individueel) tot 3 uur (groepsgewijs). 

  1: Manage de ander; De gesprekstechniek van het leidinggeven.

Als (beginnend) leidinggevende geeft de steun van een goede gesprekstechniek een belangrijke basis. Gesprekstechniek is goed te trainen. We zullen verschillende, vaak voorkomende voorbeeld-situaties de revue laten passeren en met behulp van duidelijke gesprekstechnische stappenplannen de gesprekken ook daadwerkelijk oefenen. 

 Thema’s die centraal staan: 

 • Opbouw van verschillende soorten gesprekken, doorvragen en uitdiepen; 
 • Effectieve feedback of feedforward geven, constructief confronteren en omgaan met weerstand; 
 • De juiste balans vinden tussen sturen/resultaatgericht en steunen/mensgericht.

2: Manage het team; het bouwen van een succesvol team.

Een leidinggevende zal een modus moeten vinden om het team als geheel te benaderen. Collega’s zullen ook elkaar moeten gaan ondersteunen en motiveren. Men zal grip en invloed moeten krijgen op iets ongrijpbaars als een ‘teamcultuur’.

Daarbij staat de volgende vraag centraal: Wat heeft dit team nodig om te kunnen groeien, meer eigenaarschap te kunnen tonen?
We zullen ideeën en handreikingen geven maar ook huiswerk en concrete opdrachten. 

Thema’s die centraal staan: 

 • Teamcultuur en teamdynamiek 
 • Teamontwikkeling 
 • Het team motiveren en stimuleren


3. Manage jezelf;
Goed overeind en dicht bij jezelf blijven.

Als leidinggevende is het niet altijd gemakkelijk om persoonlijk goed overeind te blijven. Het helpt om goed na te denken over de richting en de doelen van het team, de rol die je ziet weggelegd voor jezelf en de waarden die je als leidinggevende hebt. Wanneer je dat allemaal goed uit kunt dragen geeft dat stevigheid. Daarbij is het van belang om niet achter de feiten aan te lopen maar liefst voor de feiten uit: niet reactief te werken maar proactief. Daar komt bij dat er specifieke stressfactoren zijn (conflicten, weerstand, tijdsdruk, psychologische of sociale druk) die moeilijk te managen zijn. Wij geven inzicht, handvatten en oefenen met enkele effectieve methoden en technieken. 

 Thema’s die centraal staan: 

 • Het persoonlijke leiderschapscredo 
 • Richting geven en rolopvatting 
 • Stress hanteren 

 

 

Teamontwikkeling 

Binnen het team krijgt het magische sommetje 1 + 1 = 3 gestalte. Dat gaat echter niet altijd vanzelf. Soms heeft een team een steuntje in de rug of een duwtje in de juiste richting nodig om het optimale ‘uit zichzelf te halen’. Businesscares kan daar op verschillende manieren bij ondersteunen in één of meerdere teambijeenkomsten. 

Thema’s kunnen zijn: 

 • Elkaar beter leren kennen en vertrouwen; 
 • Meer zicht en grip krijgen op de teamdynamiek;
 • De groeipotentie én motivatie van ieder individu helder maken;
 • Meer samenwerken en verbinden: meer gebruik maken van elkaar kwaliteiten, meer overleggen en elkaar opzoeken;
 • Hoe kunnen de teamleden samen bijdragen aan nog betere resultaten. 

 

 

Situationeel leidinggeven 

Medewerkers verschillen van elkaar en ieder vraagt een eigen benadering. Maar welke benadering? Is dat een kwestie van fingerspitzengefühl of kun je dat leren? 

In ieder geval kun je daarover veel leren. Het heeft te maken met jouw eigen communicatiestijl maar ook met de behoeften, capaciteiten en motivatie van de medewerker. 

We hebben hierover een korte training ontwikkeld. In de training zullen we verschillende, vaak voorkomende voorbeeld-situaties de revue laten passeren en met behulp van duidelijke gesprekstechnische stappenplannen de gesprekken ook daadwerkelijk oefenen. De training wordt individueel gegeven of (in company) voor een kleine groep (maximaal 4 personen). De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 (individueel) tot 3 uur (groepsgewijs). 

 

 

 

Goed werkgeverschap 

Naar goed werkgeverschap is heel veel onderzoek gedaan. Het is in principe glashelder hoe je een goed werkgever kunt zijn, waar mensen graag willen werken. Je wilt en moet de uitstroom zo klein mogelijk houden. 

Het is echter allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vooral omdat de mogelijkheden in de praktijk sterk afhankelijk zijn van de situatie en de vaak schaarse middelen (tijd, geld, mensen). 

Graag trekken we tijd uit om met je te sparren over de mogelijkheden die er binnen jouw context zijn. 

 

 

 

Werkgeluk 

Medewerkers worden steeds schaarser, vooral in de zorg. De medewerkers willen plezier, betrokkenheid, ertoe doen, waardering, meepraten, een steunende mentor, een cultuur waarin je fouten mag maken, jezelf kunt zijn, kansen krijgt. 

Dat is echter allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vooral omdat de mogelijkheden in de praktijk sterk afhankelijk zijn van de situatie en de vaak schaarse middelen (tijd, geld, mensen). 

Graag trekken we tijd uit om met je te sparren over de mogelijkheden die er binnen jouw context zijn. 

 

 

 

Het jaargesprek 

Het jaargesprek, ook wel functioneringsgesprek genoemd. Iedereen weet wat ermee bedoeld wordt en waar het in principe voor zou moeten dienen. Het kost allemaal echter veel tijd en die tijd heb je als manager met een grote span of control nu eenmaal niet altijd. 

Als het jaargesprek of feedbackgesprek echter op de juiste wijze gevoerd wordt, draagt het in sterke mate bij aan het werkgeluk van de medewerker en de persoonlijke en professionele groei die hij of zij kan doormaken. 

Daarbij zijn belangrijke elementen onder andere: 

 • Positieve relationele energie; draag enthousiasme over op je medewerkers, wees royaal, dankbaar en geef hulp en erkenning; 
 • Praat over de taakuitvoering, maak het in die zin niet te persoonlijk; 
 • Maak een plan over de stappen die gezet kunnen worden naar verbetering; 
 • Richt je daarbij zowel op de prestatie als de ontwikkeling en kijk wat het best werkt; 
 • Luister goed en ga serieus op het verhaal van de ander in; 

Mocht u daar moeite mee hebben; we hebben een korte training ontwikkeld waarin alle belangrijke grondbeginselen terugkomen. De training wordt individueel gegeven of (in company) voor een kleine groep (maximaal 4 personen). De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 (individueel) tot 3 uur (groepsgewijs). 

 

 

 

Contact

Heeft u een vraag over één van onze producten van Assessments en bijsluiter of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Laat uw gegevens achter  op onze contactpagina en wij nemen z.s.m. contact met u op. U kunt ons ook bereiken op 06-58935723 of via karsten@businesscares.nl