Regionale Samenwerking Noordelijk Flevoland

Vanaf het voorjaar 2022 werkt Wilma Koch als kwartiermaker/projectleider voor het gezondheidscentrum in Emmeloord ‘Het Vlie’. Een samenwerking tussen de 11 zorgpartijen die samen met de zorgverzekeraar, de gemeenten en BBraun zorg en behandeling leveren aan de inwoners van Noordelijk Flevoland die aansluit bij hun behoeften en zoveel als mogelijk in hun eigen omgeving.

Een initiatief dat de zorg voor morgen concretiseert

Dat is niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend, maar als je als partners en als projectleider overtuigd bent van hetgeen je doet, de meerwaarde voor de bewoners en professionals ziet, dan is daar geen berg te hoog voor. “Zeker, het is een uniek initiatief en ongetwijfeld lopen we tegen zaken aan, maar ik heb er veel vertrouwen in dat we deze hobbels gaan slechten. Je moet daarbij denken aan verschillen in financiering, verschillen in werkwijze, verschillende in gegevens vastleggen, cetera. En ook daarvoor geldt: als je met elkaar ervan overtuigd bent dat de uitkomst een grote meerwaarde biedt voor inwoners, patiënten en medewerkers, dan maak je je daar sterk voor en ga je op zoek naar oplossingen. De samenwerking met Zilveren Kruis en de gemeenten Noordoostpolder en Urk zijn daarvoor ook belangrijk. Ook met hen kijken we naar de eventuele barrières vanuit dat gezamenlijke perspectief.”

Naast het samenwerken realiseren de partners ook een nieuw gebouw. De initiatiefnemers willen hier geen bedrijfsverzamelgebouw realiseren, maar kiezen ervoor om een gebouw te realiseren vanuit de gedachten om samen de inwoners van de regio zo goed mogelijk zorg en behandeling te bieden zoveel als mogelijk in hun eigen omgeving en waar nodig en mogelijk met behulp van technologie. Met die technologie hebben patiënten en professionals, soms noodgedwongen, tijdens de coronacrisis al de nodige positieve ervaring opgedaan.

Zorg voor morgen

Kortom een gebouw en een samenwerking met heel veel mogelijkheden waar de initiatiefnemers en de projectleider erg in geloven. Een voorbeeld voor de zorg voor morgen.

Meer weten over de zorg voor morgen?
Kijk hier naar onze mogelijkheden.