Antonius Ziekenhuis

Als coördinator van een nieuw te vormen team ‘Digicoaches’ is Karsten Straatman werkzaam geweest bij Antonius. Het Antonius heeft als streekziekenhuis een hoofdlocatie in Sneek en een locatie in Emmeloord. Karsten heeft als coördinator het team ondersteunt bij de voorbereiding, implementatie en in beheer name van deze nieuwe dienstverlening. De digicoaches hadden als taak om zorgprofessionals te ondersteunen bij het digitaal vaardiger worden.

Het toepassen van videobellen
voor zorgprofessionals en patiënten

De digicoaches zijn gestart met een project ten behoeve van beeldbellen. Binnen het project lag initieel de focus op het toepassen van beeldbellen tussen de zorgprofessionals. Daarna is het beeldbellen ingezet voor de communicatie tussen de zorgprofessional en de patiënt. Karsten vertelt: “Door beeldbellen met de patiënt kan erop een laagdrempelige manier gecommuniceerd worden met de zorgprofessional en zijn er minder consulten op locatie nodig.” De patiënten moesten volgens Karsten aan het begin wennen aan het beeldbellen, maar reageerden wel enthousiast. Ook de zorgprofessionals gaven aan dat ze efficiënter kunnen werken en minder stress ervaren met het gebruik van beeldbellen. Het project is inmiddels afgerond en het beeldbellen wordt nu dagelijks binnen het ziekenhuis toegepast.

Digitale vaardigheden van medewerkers
naar een basisniveau brengen

Na het project beeldbellen zijn de digicoaches aan de slag gegaan om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis naar een basisniveau te brengen. Dit kan betrekking hebben op het opstarten van een computer tot een specifieke vraag over een applicatie. Waarbij er eerder een handleiding voor de medewerkers werd gesteld, helpen de digicoaches nu de zorgprofessionals persoonlijk. Karsten: “We merken dat dit heel enthousiast werd ontvangen door de zorgprofessionals omdat er echt tijd voor ze werd vrijgemaakt om ze te helpen met het vergroten van de basisvaardigheden. Het resultaat is dat mensen heel enthousiast worden van digitalisering.”

Volgens Karsten is het van belang om de digitale basisvaardigheden van medewerkers op orde te brengen zodat medewerkers efficiënter en effectiever kunnen werken en eHealth toepassingen in de toekomst sneller en makkelijker geïmplementeerd kunnen worden. “Eigenlijk gun je iedere zorgorganisatie een vorm van digicoaching, zodat de basis op het gebied van digitale vaardigheden op orde is en de mogelijkheden maximaal worden benut. Samen werken aan de zorg voor morgen”, aldus Karsten.

Meer weten over digicoaching?
Kijk hier naar onze mogelijkheden.