WZA

Het WZA, heeft als algemeen ziekenhuis in het hart van Drenthe, met een prettige informele cultuur van ‘we doen het hier samen’, Businesscares benaderd met de vraag om hen op interim basis te ondersteunen.

In het heetst van de covid strijd heeft Businesscares de Cohort afdeling in Assen geleid. Waar wij de organisatie van de Cohort optimaliseerden en in nauwe samenwerking met de regio organiseerden.

Op dit moment vervult Businesscares op interim basis een zorgmanagers functie, voor de acute zorgonderdelen. In die opdracht is, naast de aansturing van de acute zorgonderdelen, de aanvullende vragen gesteld om de gehele spoedzorg binnen het ziekenhuis en in nauwe samenwerking met de regio, klaar te maken voor de toekomst en te onderzoeken hoe radiologische dienstverlening de komende jaren vorm te geven in samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio en in nauw overleg met andere zorgpartners in de regio.

Voor het WZA en Businesscares is slim samenwerken binnen en buiten het ziekenhuis , de verbinding zoeken met andere aanbieders en afspraken maken over doorstroom van patiënten, samen werken aan de zorg voor morgen.