Digitaal informeren

Digitaal informeren van patiënten of cliënten
Als Businesscares ondersteunen we organisaties bij de steeds veranderende zorgvraag. Zorg verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie en de patiënt of cliënt krijgen steeds meer regie over zijn of haar eigen gezondheid. Daarnaast dient er steeds meer zorg te worden geleverd met hetzelfde aantal medewerkers. Om dit te ondersteunen bieden we een ‘digitaal patienteninformatietool’. Hiermee kan jouw organisatie een patiënt van pré- tot post-klinisch informeren over een behandeling. Inclusief de mogelijkheid tot interactie tussen patiënt of cliënt en zorgverlener. Hiermee kan een patiënt of cliënt vanuit zijn of haar eigen omgeving zich voorbereiden op een behandeling of opname en kan de zorgprofessional zich richten op het menselijke contact. Naast de mogelijkheid om bestaande digitale informatie middels het platform in te zetten, bieden we ook de expertise om samen met jouw organisatie digitale informatie voor patiënt of cliënt te ontwikkelen.