Werken aan digivaardigheid

Werken aan digivaardigheid van patiënten of cliënten en personeel.
De digitalisering van de zorg zit in een stroomversnelling. Een ontwikkeling die het mogelijk maakt om zorg en behandeling in de omgeving van de patiënt of cliënt te leveren. Hierdoor krijgt de patiënt of cliënt meer regie over zijn of haar gezondheid.

Digitalisering biedt ook de mogelijkheid om meer zorg met dezelfde medewerkers en middelen uit te voeren. Daarmee is digitalisering een antwoord op twee belangrijke uitdagingen in de gezondheidszorg, het betaalbaar en menselijk houden. Onze ervaring leert, dat zorgorganisaties en hun medewerkers het lastig vinden om deze digitalisering op een passende manier in te zetten, met tot gevolg dat de mogelijkheden van digitalisering onbenut blijven. Businesscares biedt zorgorganisatie een traject, waarin wordt gewerkt aan de verbetering van de digivaardigheid van medewerkers en in het verlengde daarvan van patiënten en cliënten.

Uit onze eigen ervaring, kunnen wij delen dat de effecten van optimalisatie van de digitale vaardigheden bij medewerkers leidt tot:

  • Meer werkplezier
  • Meer efficiency in het werk
  • Hoger draagvlak en adoptievermogen voor technologische vernieuwingen
  • Meer tijd voor de patiënt/cliënt
  • Vermindering van werkdruk

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

  • Waarom (analyse en resultaten bepalen)
  • Wat (plan van aanpak)
  • Hoe (implementatieplan)
  • Wie (implementatie/training)

In het traject worden diverse vormen van ondersteuning, ontwikkeling en innovatie ingezet om de digivaardigheid te verbeteren. Een voorbeeld is ‘Digicoaching’, waarbij getrainde collega’s op de werkvloer andere collega’s helpen met hun digitale vaardigheden.