Persoonlijke reflectie en ontwikkeling

Samen werken aan de zorg voor morgen

Persoonlijke ontwikkeling
De arbeidsmarkt vraagt van eenieder om mensen goed te begeleiden en ontwikkelen. Op dit moment zijn we, meer dan ooit, zuinig op ons potentieel, geven we mensen kansen en ondersteunen we hen om op het juiste niveau te komen en blijven. Mensen van binnen en buiten de gezondheidszorg, die de overstap willen maken naar de zorg, willen we graag ondersteunen in hun ontwikkeling. Een assessment of een ontmoeting voor persoonlijke reflectie en ontwikkeling kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Een individueel assessment kan ondersteuning geven in diverse situaties. Het kan het afbreukrisico in beeld brengen en reduceren bij aanstellingen, houvast geven bij onzekerheid omtrent ambities of ontwikkelstappen, zelfreflectie ondersteunen of concrete ontwikkeladviezen opleveren.

Persoonlijke reflectie
Tijdens een persoonlijke reflectie-ontmoeting werken we aan inzicht, persoonlijke reflectie en ontwikkeling. Het advies kan worden gezien als een bijsluiter.

Voorafgaande aan de reflectie-ontmoeting brengen we met de deelnemer en de opdrachtgever de vragen in kaart die beantwoordt moeten worden. Afhankelijk van de situatie zetten we bij verschillende instrumenten in zoals gesprekken, psychologische vragenlijsten, casusbesprekingen of rollenspellen. Soms vragen we feedback aan collega’s.

De ontmoeting, die meestal een halve dag in beslag neemt, levert in alle gevallen een leerzame en zinvolle ervaring op én een helder en bruikbaar advies.

Diverse mogelijkheden
We onderscheiden geschiktheidsassessments, ontwikkelassessments en loopbaanassessments.

Businesscares maakt assessmentprogramma’s altijd op maat. Dat betekent dat we vooraf contact zoeken met u als opdrachtgever en ons verdiepen in de organisatie/het organisatiedeel en de specifieke vragen die er zijn met betrekking tot de kandidaat. Ook de kandidaat zelf kan input leveren en vragen inbrengen. Vervolgens stellen we een programma op.

Wij houden ons bij onze beroepsuitoefening aan de gedragscode zoals die door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is beschreven. Respect voor de deelnemer is voor ons een vanzelfsprekendheid.