Innovatie ook voor het medewerkerstekort of medewerkerstekort bij innovatie?

In de afgelopen jaren heb ik als projectleider diverse mooie projecten mogen begeleiden op het gebied van innovatie in de zorg, zoals de implementatie van een e-health toepassing. In deze implementatietrajecten ging het niet alleen om de succesvolle inzet van innovatie, maar ook om het succesvol werken met deze innovatie.

Wat ik heel erg toejuich is dat er vanuit zorgorganisaties steeds meer wordt nagedacht over hoe innovatie kan helpen bij het verlenen van zorg. Een aantal jaren geleden ging dat nog met kleine stapjes, inmiddels is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Mede door Covid en de krapte op de arbeidsmarkt. Vanuit ‘urgentie’ worden vaak in korte tijd mooie stappen gezet. Wat ik echter merk is dat er door de tijdsdruk geregeld voorbij wordt gegaan aan de zorgprofessional. Heeft hij of zij de motivatie en de juiste bagage om de beoogde innovatie(s) te omarmen en in te zetten? Een gemiste kans in mijn optiek, want dan wordt de medewerker de belemmering bij innoveren en wordt het niet de kans voor diezelfde medewerker. En dat is niet nodig!

Naast de diverse projecten op het gebied van implementatie van innovaties in de zorg, heb ik als projectleider ook zorgorganisaties mogen begeleiden in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van zorgprofessionals. Door de ervaringen uit die verschillende projecten te bundelen zie ik dat aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden bijna altijd voorloopt op een succesvolle implementatie van een innovatie. Wellicht een open deur, echter in de praktijk één waar weinig doorheen wordt gelopen. Het loont echt om eerst de digitale vaardigheden van medewerkers op een gewenst basisniveau te krijgen, voordat de innovaties worden geïntroduceerd en geïmplementeerd. Bij die ontwikkeling van digitale vaardigheden zie je dat medewerkers meer werkplezier, snellere adoptie van innovatie en meer samenwerking realiseren en een verhoogt effect van het werken met de innovatie.

Kortom, mijn oproep aan zorgorganisaties; mens en innovatie gaan hand in hand, maar start bij de digitale vaardigheden. Immers, innovatie is er ook voor het medewerkerstekort of is er medewerkerstekort voor innovatie?

Karsten Straatman