Interview met Peter Van Druten: Een goede manager is betrokken bij operationele processen

Peter van Druten

Van Drutens carrière begon ooit als verpleegkundige, nu is hij Organisatorisch Hoofd van de OK bij het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). In zijn drukke en soms hectische baan, benadrukt Van Druten hoe belangrijk het is om als manager heel bewust tijd in te plannen om mee te lopen op de operationele vloer en directe betrokkenheid te houden met medewerkers uit alle lagen.

Leiderschap in de operatiekamer
In de complexe werkomgeving van een zorgorganisatie speelt de rol van een manager een cruciale rol bij het creëren van een effectieve en efficiënte werkcultuur. Traditioneel gezien wordt leiderschap vaak geassocieerd met besluitvorming, strategische planning en het op afstand sturen van teamleden. Maar in sectoren waar directe interactie en teamwork cruciaal zijn, zoals in de operatiekamers van een ziekenhuis, kan een manager die ook daadwerkelijk aanwezig is op de werkvloer een aanzienlijk verschil maken.

Van Druten vindt het belangrijk om een balans te vinden tussen zijn eigen werkzaamheden als manager en het deelnemen aan en observeren van operationele processen. “Een manager die actief deelneemt aan de operationele activiteiten heeft een diepgaand begrip van de werkprocessen. Hij ziet hoe teamleden met elkaar omgaan, maar wordt zich ook bewust van het hele logistieke proces daaromheen. Wordt er bijvoorbeeld duurzaam omgegaan met materialen? Daar is nu ook veel aandacht voor in ons ziekenhuis”, vertelt Van Druten.

Versterking van teamrelaties
“Ik kan uiteraard geen goede band opbouwen met alle 350 medewerkers, maar het is belangrijk om regelmatig het gesprek aan te gaan met verschillende lagen in de organisatie. De OK is een unieke plek, achter die deuren gebeuren gewoon hele bijzondere dingen. Het kan een harde wereld zijn, daarom is het is juist belangrijk om als manager het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen. ”

Leiding door voorbeeld
Een manager die bereid is om hands-on deel te nemen, laat zien dat ze niet alleen verwachten dat hun teamleden presteren, maar dat ze zelf ook toegewijd zijn aan de taak. Ook Van Druten heeft ooit een leidinggevende gehad die het belang van een manager op de vloer prioriteerde. ‘Hij had een goede klik met zijn medewerkers, maar was ook echt een leidinggevende. Het is niet vanzelfsprekend dat zoiets altijd organisch verloopt. Het vergt bewuste inspanning en inzet om een evenwichtige mix te bereiken.’

Tips voor andere leidinggevenden
Van Druten is van mening dat iedereen die leidinggeeft in een organisatie met een hiërarchische structuur en veel niveaus, nauw contact moet hebben met de uitvoerende laag van de organisatie. “Voornamelijk werkdruk is voor velen de reden om dit niet te doen. Toch is het mijn advies om wèl structureel mee te lopen op de afdelingen. Het rendement hiervan is vele malen groter. Ik plan mijn ‘meeloopmomenten’ altijd in mijn agenda, dat helpt enorm”, vertelt Van Druten.

Het belang van betrokkenheid
Van Druten benadrukt het belang van betrokkenheid op de werkvloer. Vooral waar teamwork en precisie cruciaal zijn, zijn er managers nodig die het operationele proces begrijpen en sterke teambanden opbouwen. “Actieve betrokkenheid is een essentieel middel om effectief te zijn in complexe (zorg)omgevingen.”