Komt de zorg tot leven of sterven de hoofdlijnen in schoonheid?

Foto van Wilma Koch

In het woensdag gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB  is ook aandacht voor de zorg.

Het Hoofdlijnenakkoord bestaat vooral uit opsommingen, waarin richting wordt gegeven aan waar de partijen naartoe willen. Dat geldt ook voor het deel waarin de zorg wordt beschreven. In vijftien punten worden de plannen voor de zorg opgesomd. De belangrijkste vraag is hoe deze punten uitgewerkt gaan worden. Daarnaast is de vraag hoe de toekomstige minister van VWS deze voorstellen financieel gaat verwerken.

Voor patiënten worden positieve punten benoemd, zoals zorg dicht bij huis, bestaanszekerheid en versterken van het sociaal domein. Voor de aanbieders van zorg staan in de zorgparagraaf belangrijke thema’s zoals het versterken van de eerste lijn, het aantrekkelijker maken van werken in de zorg en het voortzetten van het huidige Integraal Zorgakkoord (IZA).

Met het versterken van de eerste lijn als speerpunt, zetten de partijen de lijn door die is ingezet in het IZA. Ook kondigen de partijen aan te willen werken aan een nieuw zorgakkoord voor 2028. De partijen erkennen dat door vergrijzing van de bevolking, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten de toegang tot de zorg lang niet voor iedereen en niet overal in ons land vanzelfsprekend is. In de plannen noemen de partijen de ambitie om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Ook wordt het verminderen van de administratieve lasten en de regeldruk in het akkoord benoemd.

De precieze invulling van deze hoofdlijnen krijgt de komende tijd vorm. Pas dan kun je meer zeggen over wat deze plannen voor de zorg gaan betekenen. Want, naast al deze (inhoudelijke) plannen worden er in de financiële paragraaf ook flinke bezuinigingen aangekondigd. Dit roept de vraag op of de ambities niet in schoonheid zullen sterven, bijvoorbeeld bij aandacht voor preventie en gelijktijdig bezuinigen op de publieke gezondheidszorg.

Kortom, alle reden om de kabinetsformatie en de invulling van het akkoord te blijven volgen. Gaan de partijen hun ambities realiseren of sterven de hoofdlijnen in schoonheid?

Geschreven door Wilma Koch