Ed Goldsteen

“Ik geloof simpelweg in het goede gesprek”

Ed is een ervaren manager die in diverse branches als leidinggevende en adviseur heeft gewerkt. Met de achtergrond van arbeid- en organisatie psycholoog heeft hij veel kennis van het menselijk gedrag in relatie tot arbeid en (arbeids)-organisaties. Ed is een verbinder, analytisch sterk en kan snel schakelen tussen het grotere geheel en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij de drive om het elke dag beter te doen.