Karsten Straatman

“Alleen door verbinding kom je samen verder”

Karsten is een doelbewuste, creatieve en enthousiaste persoonlijkheid. Hij heeft het vermogen om het beste uit anderen te halen en mensen te verbinden. Veel energie haalt hij uit het gezamenlijk verder brengen van een organisatie en het benutten van kansen. Zijn kennis en ervaring op het gebied van commercie, zorg en ICT deelt hij met klanten en vertaalt hij naar concrete oplossingen.