Marga ter Schure

“Terug naar de mens!”

Van systeemdenken naar mensgericht denken. Dat vraagt anders denken en anders inzetten.

Marga gaat als interim manager of procesbegeleider echte verbinding aan en begeleidt organisaties, teams en individu om het menselijk kapitaal en (individueel) talent volledig te benutten. Hiermee ontstaat er inzicht en groei. Ze brengt daarbij mens en organisatie in beweging, met de juiste balans tussen hoofd en intuïtie als belangrijke onderlegger. Marga kan erg goed improviseren en zoekt altijd naar wat er echt toe doet. Ze kijkt daarbij overstijgend, maar verliest het detail niet uit het oog.

Als rouw- en verlies deskundige kan Marga organisaties en medewerkers ondersteunen daar waar verlies in al haar aspecten geleden wordt.