Monique Zwiep

“Neem het stuur in eigen hand!”

Monique schept orde in chaos op een resultaatgerichte manier, door samen met de direct betrokkenen de werkprocessen te veranderen. Monique is een goede people manager, omdat zij het vermogen heeft om vooruit te kijken en vervolgens haar visie op anderen over te brengen. Monique is in staat om zich nieuwe situaties snel eigen te maken.