Paul ten Brink

“Bouwen aan vertrouwen, werkgeluk en een goed resultaat”

Paul is een zeer ervaren manager, een bouwer met een positieve levenshouding. Zijn grote kracht ligt in het verbinden van mensen. Hij is gedreven, benadert situaties en contacten met een open blik en kan goed luisteren. Hij brengt structuur, rust en geeft oprechte aandacht aan collega’s en het primaire proces. Paul daagt een ieder uit om bij te dragen aan verbeteringen en het stellen van doelen. Hierbij zet hij in op de kracht van het samenwerken. Een veilig werk- en omgevingsklimaat en werkplezier vindt hij belangrijk. Daarom geeft hij ruimte aan initiatieven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft vertrouwen. Zo komen organisaties tot bloei en tot een goed resultaat!