Silja Verhoeven

“Business driven. People focused”

Silja is een HR professional in de volle breedte van het vakgebied. Ze weet in knowtime te integreren in een organisatie en aan te haken bij haar mensen. Ze doorvoelt situaties snel, is een makkelijke communicator en stelt zich onafhankelijk op. Door haar ervaring en knowhow weet ze snel resultaten te bereiken. Ze is sterk in het optimum vinden voor werkgever en werknemer.