Onze Producten

Innovatie

De inzet van innovaties in zorgorganisaties vraagt om inzicht in zowel de behoeften en de mogelijke oplossingen voor patiënten of cliënten, de zorgprofessionals en de organisatie. Businesscares helpt zorgorganisaties hierbij in een aantal stappen en gebruikt daarbij de opgedane ervaring en expertise, zodat de implementatie van zorginnovatie eenvoudiger wordt, nog meer voordelen biedt en wordt geborgd.

Businesscares helpt organisaties met verkenning, selectie en implementatie van zorginnovatie

Download hier de flyer

1.Verkenning

Samen werken we door middel van innovatie aan het verhogen van zowel patiënt- als medewerkerstevredenheid. Daarom start het innovatietraject met het helder definiëren van de (hulp)vraag vanuit de organisatie. Deze analyse strekt zich uit naar de bredere impact op de organisatie. Voor medewerkers kan dit bijvoorbeeld resulteren in meer efficiëntie en gemak tijdens de werkuitvoering, terwijl voor patiënten het doel is om eerder geholpen te worden of meer regie te hebben over zijn of haar ziekte.

Het resultaat van deze vraagverkenning is een gedetailleerd programma van eisen (PvE). Met dit PvE als richtlijn verkennen we samen met de organisatie de markt: welke zorginnovatie sluit het beste aan bij de vraag en past het beste bij de organisatie? Als bepaald is welke innovatie het beste aansluit, verkennen we het aanbod en de potentiële leveranciers die aan de wensen kunnen voldoen. De leveranciers worden door ons getoetst via een ‘Request For Information’ (RFI). De ontvangen antwoorden van de leveranciers vormen een essentieel onderdeel van de verdere besluitvorming en implementatie van de zorginnovatie.

2.Selectie

Met de informatie van de leveranciers wordt het selectietraject gestart. Businesscares vormt hiervoor in de organisatie een beoordelingsgroep. Deze beoordelingsgroep is verantwoordelijk voor het zorgvuldig selecteren van de leveranciers en het evalueren op hun naleving van de gestelde eisen volgens het PvE. De beoordelingsgroep ontwikkelt een scoringsmodel en creëert scoringsformulieren, welke worden ingevuld gedurende het selectieproces.

Met behulp van deze ingevulde scoringsformulieren stelt de beoordelingsgroep een goed onderbouwd advies op voor de opdrachtgever.

3.Implementatie

 Met de geselecteerde zorginnovatie in handen, wordt het implementatietraject geïnitieerd. Ons implementatieplan, met duidelijke verantwoordelijkheden tussen de leverancier en de organisatie, wordt stap voor stap uitgevoerd, rekening houdend met de impact van de innovatie op de dagelijkse gang van zaken. Afhankelijk van deze impact kan het implementatieplan uitgebreid of meer beperkt worden, waarbij onderdelen zoals scholing en een pilotfase worden opgenomen.

De implementatie van de innovatie wordt ook in deze fase continu getoetst aan het PvE. Deze aanpak zorgt ervoor dat de oorspronkelijke vraag met behulp van de geselecteerde zorginnovatie effectief wordt beantwoord.

Download hier de flyer

Contact

Heeft u een vraag over innovatie of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Laat uw gegevens achter  op onze contactpagina en wij nemen z.s.m. contact met u op. U kunt ons ook bereiken op 06-58935723 of via karsten@businesscares.nl